Venteliste

Ønsker du at få dit barn skrevet op på venteliste til Garnison Sogns Menighedsbørnehave skal du rette henvendelse til børnehavens leder Stefan Wiekhorst. Vi vil i denne forbindelse bede om et opskrivningsgebyr på kr. 500.

Vores venteliste bliver administreret efter følgende kriterier:

  • Søskende har første ret,  gælder også hvis de ældre søskende er gået ud af børnehaven inden.
  • I tilfælde af meget skæv køns-/aldersfordeling i børnegruppen, kan personalet prioritere det   ene køn / aldersgruppe frem for det andet.
  • Anciennitet gælder fra den dag barnet opskrives på ventelisten.