Information

Børnehavens adresse:
Sankt Annæ Plads 4
1250 København K
tlf. 33 13 22 45
e-post: garnison@mail.dk

Børnehavens leder: 
Henrik Kjeldstrøm

Grundlæggende værdier og børnesyn
Rammerne skal være trygge og omsorgsfulde. 
1. Børn er socialt umodne mennesker. 
2. Børn er nysgerrige i alle henseender. 
Ad 1. Børn skal lære at forholde sig til sig selv, til andre og til ting. Dette gør vi ved at skabe trygge og omsorgsfulde rammer i hverdagen. 
Ad 2. Børnene skal tilegne sig færdigheder og erfaringer ved at undersøge og eksperimentere aktivt. Dette gør vi ved at støtte op om barnets egne initiativer og ideer samt gennem voksenstyrede aktiviteter.

Leg og venskaber 
I vores børnehave har vi valgt at prioritere leg og venskaber meget højt. Gennem legen udvikler barnet sig. Det bearbejder og fordøjer de indtryk og oplevelser, som det møder i dagligdagen. Legen er med til at: 

  • Udvikle og stimulere barnets fantasi og kreativitet 
  • Udvikle nye handlemåder og løsninger 
  • Lære barnet om demokrati og medansvar 
  • Udvikle barnets motoriske evner 
  • Synliggøre følelser som glæde, vrede, sorg, kærlighed m.m. 
  • Udvikle intellekt og sprog 

Vi styrker barnets evne til at kunne indgå i fællesskabet med respekt for hinandens forskelligheder.

Forældrefolder 
Her kan du downloade en pdf-fil med børnehavens 'forældrefolder', som indeholder en masse nyttige, praktiske oplysninger. Klik her