Virksomhedsplan, læreplan og læreplans årshjul

Her kan du downloade børnehavens virksomhedsplan. Klik her.

Her kan du downloade børnehavens læreplan. Klik her.

Her kan du se de forskellige aktiviteter fordelt på årets måneder i form af et "Årshjul". Klik her